Foreldrafélag skólans

Á Naustatjörn er starfandi foreldrafélag. Markmið félagsins er að efla tengsl foreldra í starfi leikskólans og tryggja velferð barnanna sem best.
Árlega er kosin ný stjórn, nauðsynlegt er að 1-2 stjórnarmeðlimir sitji í 2 ár til að fylgja eftir því sem gert hefur verið árið áður.
Stjórn félagsins tekur ákvörðun um nýtingu sjóðsins en öllum er frjálst að koma með tillögur. Markmiðið er að nýta sjóðinn til gagns og gaman og í einhverja þætti sem ekki er gert ráð fyrir í fjárlögum leikskólans.

Stjórn Foreldrafélags Naustatjarnar veturinn 2018 – 2019
Formaður:
Emilía Fönn Andradóttir. Netfang efa2 hjá hi.is.  Á börn á Huldusteini og Tjarnarhóli
Gjaldkeri:
Þórey Stefánsdóttir. Netfang thoreystef hjá gmail.com.  Á börn á Huldusteini og Sunnuhvoli
Ritari:
Lilja Sif Þórisdóttir. Netfang liljasif89@gmail.com.  Á barn á Búðargili
Meðstjórnendur:
Kolbrún Ósk Eðvardsdóttir. Netfang kolbrunosk81 hjá hotmail.com.  Á barn á Fífilbrekku
Bára Sigurðardóttir. Netfang barasigurdardottir hjá gmail.com. Á barn á Huldusteini

Tengiliður foreldrafélagsins við skólann Aðalheiður Hreiðarsdóttir aðstoðarskólastjóri Netfang:addah hjá akmennt.is

Á fundi foreldrafélagsins þann 18.09. 2018 var lögum félagsins breytt 4. gr.  greinin var svona: Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi og skipa skal 5 manns til minnst eins árs í senn. Einn fulltrúi skal vera af hverri deild. Ný 4. gr verður svona: Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi og skipa skal 5 manns til minnst 2 ára í senn.


Lög foreldrafélags Naustatjarnar
:  Eftir breytingar 18.09 2018:

  1. gr. Nafn félagsins er Foreldrafélag Naustatjarnar, kt. 590504-3190
  2. gr. Félagar eru allir foreldrar eða forráðamenn barna á Naustatjörn, félagið er einnig opið starfsfólki leikskólans.
  3. gr. Tilangur félagsins er:   a) að stuðla að velferð barna á Naustatjörn b) að styrkja samskipti og samstarf   foreldra/forráðmanna barnanna og starfsfólksins.
  4. gr. Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi og skipa skal 5 manns til minnst 2 ára í senn.
  5. gr. Öllum félagsmönnum er frjálst að koma með tillögur til stjórnar um fræðslufundi eða upplýsingar er varða hina ýmsu þroskaþætti barna.
  6. gr. Lögum félagsins má einungis breyta á aðalfundi. Tillögur til lagabreytinga verða að hafa borist stjórn félagsins í síðasta lagi þrem dögum fyrir auglýstan aðalfund.
  7. gr. Aðalfundur skal haldinn að hausti ár hvert og skal til hans boðað með 10 daga fyrirvara til þess að hann teljist löglegur.
  8. gr. Árgjald félagsins skal ákveðið á aðalfundi og skal það innheimt að hausti.